Wat is congestie?

Congestie is filevorming op het elektriciteitsnet. Wanneer de vraag naar transportcapaciteit de beschikbare capaciteit in het net overtreft, is sprake van congestie. Congestie beperkt de hoeveelheid elektriciteit die aangeslotenen kunnen invoeden op en afnemen van het elektriciteitsnet.

Capaciteitskaart afname elektriciteitsnet

Deze kaart is bedoeld voor partijen die plannen maken waar een zware netaansluiting (netaansluiting groter dan 3x80A) voor nodig is. Gaat u een nieuw bedrijfspand bouwen, uw huidige bedrijfspand verbouwen of wilt de bestaande aansluiting verzwaren? Op deze kaart kunt u zelf checken of er op uw gekozen locatie ruimte op het net is voor afname van elektriciteit.

(bron: Netbeheer Nederland)

Capaciteitskaart afname elektriciteitsnet (bijgewerkt t/m 28-01-2022)

Capaciteitskaart invoeding elektriciteitsnet

Deze kaart is bedoeld voor producenten die plannen maken voor grootschalige projecten (netaansluiting groter dan 3x80A) die energie leveren aan het elektriciteitsnet, zoals zonneparken. Gaat u duurzaam elektriciteit produceren en vraagt u daarvoor SDE++ subsidie aan? Dan bent u verplicht om een transportindicatie mee te sturen. De transportindicatie vraagt u aan bij uw netbeheerder. Die geeft aan of er op dat moment op uw gekozen locatie voldoende transportcapaciteit voor invoeding op het elektriciteitsnet beschikbaar is. Op deze kaart kunt u zelf checken waar in Nederland nog ruimte op het net is en hoe groot dus de kans is dat een transportindicatie kan worden afgegeven.

(bron: Netbeheer Nederland)

Capaciteitskaart invoeding elektriciteitsnet (bijgewerkt t/m 28-01-2022)

Vrijblijvend advies ontvangen?